Träningslista  22/5 (träningslista med turordning kommer att finnas på banan aktuell träningsdag)
* = Erlagd träningsavgift (årsavgift)

Träningslista Mall
Trail/Licensrapport

 

 
 Hund Dist Tid Ägare Anmärkning

Swedish Rhapsody
283m    Maria Karlsson */ MiHK Ev Varv

ShapeOfYou
283m    Mikael Olsson / MiHK  

Oopsididitagain
Kurva    Mikael Olsson / MiHK  

Maria Maruschka 
283m    Lena Klöfver / MiHK  

Heart of Luck
 ?    Malin Lundstedt  

Speedy  (w)
283m   Anneli Thunberg / MiHK  

Pärson
283m   Therese Nordlöf el varv
 
Biscottis Gazaleh Ghania
 488m   Beatrice Karlström  

Cabra Slayer
488m   Catarina Södersten / MiHK Tillsammans

Cabra Air
488m   Catarina Södersten / MiHK Tillsammans
 
Met Elektra
Varv    Anneli Thunberg / MiHK + burträning

Eveit (w)
 Varv   Anneli Thunberg / MiHK + burträning

Ragnarök
Varv   Catarina Södersten / MiHK + burträning
 
Briljant  (w)
Kurva    Anneli Thunberg / MiHK  
 
Jesko
Varv   Catarina Södersten / MiHK + burträning