Träningslista  
(träningslista med turordning kommer att finnas på banan aktuell träningsdag)
Träningsavgiften skall vara betald innan träningens början, gäller även årsavgiften. 
Om du betalar 75:- sker det genom kontant betalning på banan med jämna pengar eller via swish 123 517 84 88.
Betalar ni med swish ange vad betalningen gäller.
*
 = Erlagd träningsavgift (årsavgift)
Stödhund i trail/Licenslopp: Gratis

 

Träningslista Mall
Trail/Licensrapport

 

Hundar anmälda till träning den 
Hund Dist Tid Ägare Anmärkning Avg