FS-protokoll och andra dokument från SHCF 2016-2019
2016 konstituerande .pdf
2016 Protokoll FS-möte 01.pdf
2016 Protokoll FS-möte 02.pdf
2016 Protokoll FS-möte 04.pdf
2016 Protokoll FS-möte 05.pdf
2016 Protokoll FS-möte 06.pdf
2016 Protokoll FS-möte 07.pdf
2016 Protokoll FS-möte 08 rev.pdf
2016 Protokoll FS-möte 08.pdf                                    
2016 Protokoll FS-möte 09.pdf
2016 Protokoll FS-möte 10.pdf
2016 Protokoll FS-möte 11.pdf
2016 Protokoll FS-möte 12.pdf
2016 Protokoll FS-möte 13.pdf
2016 Protokoll FS-möte 14.pdf
2016 Minnesanteckningar från domarkonf.pdf
Klassfördelning Whippet april 2016.pdf
 
2017 konstituerande.pdf
2017 Protokoll FS-möte 01.pdf
2017 Protokoll FS-möte 02.pdf
2017 Protokoll FS-möte 03.pdf
2017 Protokoll FS-möte 05.pdf
2017 Protokoll FS-möte 06.pdf
2017 Protokoll FS-möte 07.pdf
2017 Protokoll FS-möte 08.pdf
2017 Protokoll FS-möte 09.pdf
2017 Protokoll FS-möte 10.pdf
2017 Protokoll FS-möte 11.pdf
2017 Protokoll FS-möte 12.pdf
2017 Protokoll FS-möte 13.pdf
2017 Protokoll FS-möte 14.pdf
2017 Protokoll FS-möte 15.pdf
2017 Protokoll Kongress.pdf
 
2018 Protokoll FS-möte konstituerande.pdf
2018 Protokoll FS-möte konstituerande.pdf
2018 Protokoll FS-möte 01.pdf
2018 Protokoll FS-möte 02.pdf
2018 Protokoll FS-möte 03.pdf
2018 Protokoll FS-möte 05.pdf
2018 Protokoll FS-möte 06.pdf
2018 Protokoll FS-möte 07.pdf
2018 Protokoll FS-möte 08.pdf
2018 Protokoll FS-möte 09.pdf
2018 Protokoll FS-möte 10.pdf
2018 Protokoll FS-möte 11.pdf 
2018 Protokoll FS-möte 12.pdf 
2018 Protokoll FS-möte 13.pdf
2018 Protokoll FS-möte 14.pdf
2018 Stadga reviderad.pdf
2018 Stadga reviderad.pdf
2018 Tävlingsledarkonferens.pdf
2018-2020 Handlingsplan justerad.pdf
 
2019 Minnesanteckningar Domarmöte.pdf
2019 Minnesanteckningar från Marknadsgruppsmötet.pdf
2019 Minnesanteckningar möte Bangruppen.pdf
2019 Minnesanteckningar ordförandekonferens Kongress.pdf
2019 Minnesanteckningar Ordförandekonferens.pdf
2019 Minnesanteckningar Tävlingsledarmötet.pdf
2019 Protokoll - SHCF Kongress.pdf
2019 Protokoll FS-möte 01.pdf
2019 Protokoll FS-möte 02.pdf
2019 Protokoll FS-möte 03.pdf
2019 Protokoll FS-möte 05.pdf
2019 Protokoll FS-möte 06.pdf
2019 Protokoll FS-möte 07.pdf
2019 Protokoll FS-möte 08.pdf
2019 Protokoll FS-möte 09.pdf
2019 Protokoll FS-möte 10.pdf
2019 Protokoll FS-möte 11.pdf
2019 Protokoll FS-möte 12.pdf
2019 Protokoll FS-möte 13.pdf
2019 Protokoll FS-möte 14.pdf
2019 Protokoll FS-möte 15.pdf
2019 Protokoll konstituerande styrelsemöte.pdf
2019 Tävlingsledarmöte möte kongress.pdf
2019 Whippet SM förslag.pdf
2019_Minnesanteckningar gemensamt möte.pdf
2019_Minnesanteckningar Ordförandemöte korrigerad.pdf
2019_Tävlingsledarmöte arlanda.pdf

2018-2020 Handlingsplan justerad.pdf
2020 konstituerande styrelsemöte SHCF.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 01.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 02.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 03.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 05.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 06.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 07.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 08.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 09.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 10.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 11.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 12.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 13.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 14.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 15.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 16.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 17.pdf  
2020 Protokoll FS-möte 18.pdf  
2020 Protokoll kongress.pdf  
2020_Minnesanteckningar från Framtids19-1.pdf

 

2021 Protokoll FS-möte 01.pdf
2021 Protokoll FS-möte 02.pdf
2021 Protokoll FS-möte 03.pdf
2021 Protokoll FS-möte 04.pdf
2021 Protokoll FS-möte 05.pdf
2021 Protokoll FS-möte 06.pdf
2021 Protokoll FS-möte 07.pdf
2021 Protokoll FS-möte 09.pdf
2021 Protokoll FS-möte 10 extrainsatt.pdf
2021 Protokoll FS-möte 10b extrainsatt.pdf
2021 Protokoll FS-möte 11.pdf
2021 Protokoll FS-möte 12 extrainsatt.pdf
2021 Protokoll FS-möte 13.pdf
2021 Protokoll FS-möte 14.pdf
2021 protokoll fs-möte 16.pdf
2021 protokoll fs-möte 17.pdf
2021 protokoll fs-möte 18.pdf
2021 protokoll fs-möte 19 extrainsatt.pdf
2021 protokoll fs-möte 20.pdf
2021 Protokoll FS-möte 21.pdf
2021 Protokoll konstituerande styrelsemöte SHCF.pdf
2021 Protokoll SHCFs Kongress.pdf
2021 SHCF Gemensamma inbjudan JULI.pdf
2021 Tävling Covid -19.pdf
 
2022 Motioner till kongressen med FS yttande.pdf
2022 Protokoll FS-möte 01.pdf
2022 Protokoll FS-möte 02.pdf
2022 Protokoll FS-möte 03.pdf
2022 Protokoll FS-möte 04.pdf
2022 Protokoll FS-möte 05 konstituerande.pdf
2022 Protokoll FS-möte 06 extrainsatt.pdf
2022 Protokoll FS-möte 07.pdf
2022 Protokoll FS-möte 08.pdf
2022 Protokoll FS-möte 09.pdf
2022 Protokoll FS-möte 10.pdf
2022 Protokoll FS-möte 11.pdf
2022 Protokoll FS-möte 12.pdf
2022 Protokoll FS-möte 13.pdf
2022 Protokoll FS-möte 14.pdf
2022 Protokoll FS-möte 15.pdf
2022 Protokoll kongress.pdf
20220101 SHCF Ombud.pdf
220101 Uppgift från framtidsgruppen.pdf