FS-protokoll och andra dokument från SHCF 2016-2019
2016 konstituerande .pdf
2016 Protokoll FS-möte 01.pdf
2016 Protokoll FS-möte 02.pdf
2016 Protokoll FS-möte 04.pdf
2016 Protokoll FS-möte 05.pdf
2016 Protokoll FS-möte 06.pdf
2016 Protokoll FS-möte 07.pdf
2016 Protokoll FS-möte 08 rev.pdf
2016 Protokoll FS-möte 08.pdf                                    
2016 Protokoll FS-möte 09.pdf
2016 Protokoll FS-möte 10.pdf
2016 Protokoll FS-möte 11.pdf
2016 Protokoll FS-möte 12.pdf
2016 Protokoll FS-möte 13.pdf
2016 Protokoll FS-möte 14.pdf
2016 Minnesanteckningar från domarkonf.pdf
Klassfördelning Whippet april 2016.pdf
2017 konstituerande.pdf
2017 Protokoll FS-möte 01.pdf
2017 Protokoll FS-möte 02.pdf
2017 Protokoll FS-möte 03.pdf
2017 Protokoll FS-möte 05.pdf
2017 Protokoll FS-möte 06.pdf
2017 Protokoll FS-möte 07.pdf
2017 Protokoll FS-möte 08.pdf
2017 Protokoll FS-möte 09.pdf
2017 Protokoll FS-möte 10.pdf
2017 Protokoll FS-möte 11.pdf
2017 Protokoll FS-möte 12.pdf
2017 Protokoll FS-möte 13.pdf
2017 Protokoll FS-möte 14.pdf
2017 Protokoll FS-möte 15.pdf
2017 Protokoll Kongress.pdf
2018 Protokoll FS-möte konstituerande.pdf
2018 Protokoll FS-möte konstituerande.pdf
2018 Protokoll FS-möte 01.pdf
2018 Protokoll FS-möte 02.pdf
2018 Protokoll FS-möte 03.pdf
2018 Protokoll FS-möte 05.pdf
2018 Protokoll FS-möte 06.pdf
2018 Protokoll FS-möte 07.pdf
2018 Protokoll FS-möte 08.pdf
2018 Protokoll FS-möte 09.pdf
2018 Protokoll FS-möte 10.pdf
2018 Protokoll FS-möte 11.pdf 
2018 Protokoll FS-möte 12.pdf 
2018 Protokoll FS-möte 13.pdf
2018 Protokoll FS-möte 14.pdf
2018 Stadga reviderad.pdf
2018 Stadga reviderad.pdf
2018 Tävlingsledarkonferens.pdf
2018-2020 Handlingsplan justerad.pdf
2019 Minnesanteckningar Domarmöte.pdf
2019 Minnesanteckningar från Marknadsgruppsmötet.pdf
2019 Minnesanteckningar möte Bangruppen.pdf
2019 Minnesanteckningar ordförandekonferens Kongress.pdf
2019 Minnesanteckningar Ordförandekonferens.pdf
2019 Minnesanteckningar Tävlingsledarmötet.pdf
2019 Protokoll - SHCF Kongress.pdf
2019 Protokoll FS-möte 01.pdf
2019 Protokoll FS-möte 02.pdf
2019 Protokoll FS-möte 03.pdf
2019 Protokoll FS-möte 05.pdf
2019 Protokoll FS-möte 06.pdf
2019 Protokoll FS-möte 07.pdf
2019 Protokoll FS-möte 08.pdf
2019 Protokoll FS-möte 09.pdf
2019 Protokoll FS-möte 10.pdf
2019 Protokoll FS-möte 11.pdf
2019 Protokoll FS-möte 12.pdf
2019 Protokoll FS-möte 13.pdf
2019 Protokoll FS-möte 14.pdf
2019 Protokoll FS-möte 15.pdf
2019 Protokoll konstituerande styrelsemöte.pdf
2019 Tävlingsledarmöte möte kongress.pdf
2019 Whippet SM förslag.pdf
2019_Minnesanteckningar gemensamt möte.pdf
2019_Minnesanteckningar Ordförandemöte korrigerad.pdf
2019_Tävlingsledarmöte arlanda.pdf

2018-2020 Handlingsplan justerad.pdf
2020 konstituerande styrelsemöte SHCF.pdf 149 KB
2020 Protokoll FS-möte 01.pdf 544 KB
2020 Protokoll FS-möte 02.pdf 545 KB
2020 Protokoll FS-möte 03.pdf 162 KB
2020 Protokoll FS-möte 05.pdf 82 KB
2020 Protokoll FS-möte 06.pdf 101 KB
2020 Protokoll FS-möte 07.pdf 159 KB
2020 Protokoll FS-möte 08.pdf 134 KB
2020 Protokoll FS-möte 09.pdf 75 KB
2020 Protokoll FS-möte 10.pdf 132 KB
2020 Protokoll FS-möte 11.pdf 75 KB
2020 Protokoll FS-möte 12.pdf 138 KB
2020 Protokoll FS-möte 13.pdf 79 KB
2020 Protokoll FS-möte 14.pdf 83 KB
2020 Protokoll FS-möte 15.pdf 143 KB
2020 Protokoll FS-möte 16.pdf 62 KB
2020 Protokoll FS-möte 17.pdf 115 KB
2020 Protokoll FS-möte 18.pdf 69 KB
2020 Protokoll kongress.pdf 253 KB
2020_Minnesanteckningar från Framtids19-1.pdf