Avgifter

 
MEDLEMSAVGIFT MiHK 2018

Fullt betalande 750 :- 
Familjemedlem 200 :-
Stödmedlem 200 :-
Ungdom (under 18 år) 100 :-

Sätts in på MiHKs bankgiro: 311-4865
(Kom ihåg att ange vem/vad du betalar för)


Kostnad för träning.
Årsavgift 500:-  (årsavgift kan endast lösas av medlem i MiHK)
(På medlemsmötet den 18/1 togs beslut om att höja träningsavgiften till 500 :-/ år. och att ALLA medlemmar som har hund att träna på banan SKA betala det för att kunna träna. Alltså man kan inte betala per tillfälle. Årsavgiften kan endast lösas av medlem i MiHK.)


Icke medlem i MiHK: 50: - hund och tillfälle, oavsett ras.
Licenshund & stödhund gratis.

 

Campingavgift: 50:- per dygn.

 

Fastställda avgifter

Avgifterna för tränar och hund licenser skall vara SHCF tillhanda senast 31 mars .
Maxavgiften för Tränar och Hund licenser tillsammans är 2100:-.
För avgifter inkomna efter 31 mars tillkommer en avgift på 50:- / lic.
Det kan ta upp till 14 dagar innan betalning har registrerats.
Avgiften sätts in på förbundets Bankgiro 313-1588


Avgifter - Tränar/Tävlings/Uppfödarlicenser/Handler
Tränare
600,-
Avgifter - Hund
Hundlicens
(licens för tävlande hund; tävlingshund från det år hund fyller 6 år och det år hund tar licens - fritt - )
200,-
Avgifter - Övrigt
Utfärdande av ny tävlingsbok/ID-bok (om boken förkommit)
250,-