Avgifter

MEDLEMSAVGIFT MiHK 2018

Fullt betalande 750 :- 
Familjemedlem 200 :-
Stödmedlem 200 :-
Ungdom (under 18 år) 100 :-

Sätts in på MiHKs bankgiro: 311-4865
(Kom ihåg att ange vem/vad du betalar för)


Kostnad för träning.
Årsavgift 500:-  (årsavgift kan endast lösas av medlem i MiHK)


Icke medlem i MiHK: 50: - hund och tillfälle, oavsett ras.
Licenshund & stödhund gratis.

 

Campingavgift: 50:- per dygn.