Avgifter

MEDLEMSAVGIFT MiHK 2024

Fullt betalande 950 :- 
Familjemedlem 200 :-
Ungdom (under 18 år) 100 :-
Support 200 :-


Kostnad för träning.
Årsavgift:  500 : - (kan bara lösas av medlem i MiHK, är dock valfritt)
Kom ihåg avgiften SKA vara klubben tillhanda innan träningssäsongens början. 
Maskinhare 75:- för varje träningstillfälle.
Släphare 50:-

För att träna ska träningsavgift vara betald innan träningens början.
Gäller även årsavgiften. Om du betalar 75:- fast maskin/ släphare 50:- sker det genom 
kontant betalning på banan med jämna pengar eller via swish 123 517 84 88.

Stödhund i trail/Licenslopp: Gratis

 

Medlemsavgifter betalas på MiHKs bankgiro 311-4865
eller swishkonto 123 517 84 88 senast 31/1.
Glöm inte att ange namn och vad avgiften avser.

Bankgiro: 311-4865 eller
swisha till 123 517 84 88


§ 2.02.08 Utträde

Medlem som vill utträda ur sällskapet, ska skriftligen anmäla detta till
sällskapets styrelse. Utträde ur sällskapet sker vid nästföljande årsskifte.
Medlem som till sällskapet ej har betalt stadgeenliga avgifter ska anses ha
utträtt ur sällskapet 2 månader efter angiven förfallodag för avgiften.
Förbundet ska informeras varvid förbundet återkallar samtliga gällande licenser.

 

 

Campingavgift: 50:- per dygn. 
Betalning för camping sker kontant på banan eller via swish till 123 517 84 88
Tänk på att ALLTID lägga på 2kr när betalning sker via swish. Detta pga att banken tar ut en avgift från klubben på just 2kr.