Avgifter

MEDLEMSAVGIFT MiHK 

Fullt betalande 750 :- 
Familjemedlem 200 :-
Stödmedlem 200 :-
Ungdom (under 18 år) 100 :-


Träningsavgift årsavgift kan bara lösas av medlemmar i MiHK. 500 : -

(ALLA medlemmar i MiHK som har hund som tränar ska betala in årsavgiften.) 

 

Medlemsavgifter betalas på MiHKs bankgiro 311-4865
eller swishkonto 123 517 84 88 senast 31/1.
Glöm inte att ange namn och vad avgiften avser.

Bankgiro: 311-4865 eller
swisha till 123 517 84 88


§ 2.02.08 Utträde

Medlem som vill utträda ur sällskapet, ska skriftligen anmäla detta till
sällskapets styrelse. Utträde ur sällskapet sker vid nästföljande årsskifte.
Medlem som till sällskapet ej har betalt stadgeenliga avgifter ska anses ha
utträtt ur sällskapet 2 månader efter angiven förfallodag för avgiften.
Förbundet ska informeras varvid förbundet återkallar samtliga gällande licenser.


Kostnad för träning.
Årsavgift 500:-  ALLA medlemmar i MiHK som har hund som tränar betalar in
årsavgiften. Kom ihåg avgiften SKA vara klubben tillhanda innan träningssäsongens
början. Årsavgiften kan endast lösas av fullt betalande medlem i MiHK.


För att träna ska träningsavgift vara betald vid träningenssäsongens början.


Icke fullt betalande medlem i MiHK: 50: - hund och tillfälle, oavsett ras.
Licenshund & stödhund gratis.

 

Campingavgift: 50:- per dygn. 
Betalning för camping sker kontant på banan eller via swish till 123 517 84 88
Tänk på att ALLTID lägga på 2kr när betalning sker via swish. Detta pga att banken tar ut en avgift från klubben på just 2kr.