Träningsinformation

ALL träning skall föranmälas via MiHK´s hemsida senast kl 16:00 dagen före träning.
Det är bara hundar som är anmälda via hemsidan som sätts upp på listan för träning.

 

ALLA hundar fyllda 12 månader är välkomna att träna efter den fasta maskinen.

TRÄNINGSDAGAR
Onsdagar: Tidigast 18:00

Söndagar: Vi träffas kl. 11:00 för att färdigställa banan, därefter börjar träningen.

Om tävling på lördag körs träning i samband med tävlingsdagen.

Ordning på träningsdagar
488m, 283m, varv, kurvor/prova-på

Kostnad för träning.
Årsavgift:  500 : - (ALLA medlemmar i MiHK som har hund som tränar betalar in årsavgiften. Kom ihåg avgiften SKA vara klubben tillhanda innan träningssäsongens början. Årsavgiften kan endast lösas av fullt betalande medlem i MiHK.

Icke fullt betalande medlem i MiHK:  50: - hund och tillfälle oavsett ras.
Licens och stödhundar gratis.

För att träna ska träningsavgift vara betald innan träningens början. Gäller även årsavgiften.
Om du betalar 50:- sker det genom kontant betalning på banan med jämna pengar eller via swish 123 517 84 88.
Tänk på att ALLTID lägga på 2kr när betalning sker via swish. Detta pga att banken tar ut en avgift från klubben på just 2kr.

 

Vid licenslopp eller sololicens är det upp till var och en att ordna med domare.
Likadant gäller harförare, ni som ska träna ordnar själva med harförare.
Se lista nedan.

D6. Licenslopp
Med licenslopp avses lopp för utfärdande av tävlingslicens
bedömda av behörig domare. För deltagande i licenslopp krävs  
att hunden
fått ID-bok utfärdad. Hund får delta i licenslopp från 15 månaders ålder.
Sololicenslopp kan utföras över banans sprint eller medeldistans.

Licensloppet ska innehålla minst två stödhundar och kan utföras
över medel- eller kortdistans. Med stödhund avses löpsäker
hund som har eller har haft tävlingslicens och inte fråntagits
denna på grund av oren löpning.

Domare ska godkänna sammansättningen av loppet innan start.


För licenslopp gäller att deltagande licenshund ska passera eller
passeras av minst en av de i övrigt deltagande hundarna på ett
sådant sätt att licenshundens löpsäkerhet och lämplighet
härigenom kan bedömas.

I trial och licenslopp ska samtliga hundar vara tävlingsutrustade.

Hund ska underkännas i licenslopp om:
1. Den inte klarar startmomentet.
2. Den inte jagar tillfredställande.
3. Den har svårigheter med kurvtagningen.
Om hund underkänns i licenslopp får hunden inte delta i nytt
sådant lopp förrän 10 dagar förflutit räknat från dagen efter det
underkända loppet. Mellan licenslopp ska tillräcklig vila tillämpas.
Detsamma gäller om licenslopp bedöms som ej bedömbart.

 

E12. Trial
Ett godkänt trial ska innehålla minst 3 hundar. Hundar som fyllt
sju, eller greyhounds som fyllt sex, kan dock erhålla klass genom
ett sololopp, T1. På samma sätt kan hundar erhålla klass genom
sololopp på distansen stayer, oavsett ålder. Genomförd T1 ska
anmälas till förbundet.

Trail/licensrapport

 

Harförare
Thomas Hermansson    tele: 070-588 05 17
Mikael Olsson              tele: 070-643 31 17

 

Aktuella A och B domare i klubben
A-Domare (Behörighet att döma tävlingslopp, licenslopp och trial.)
Mikael Olsson  070-643 31 17
Camilla Johansson  070-643 31 17
Marcus Eriksson 070-333 57 70
Owe Östberg 070-642 91 21


B-Domare (Behörighet att döma licenslopp och trial.)
Maria Karlsson  070- 313 10 81
Lena Klöfver   0730-50 08 40
Catrin Sandgren  070-310 13 68