Träningsinformation

ALL träning skall föranmälas via MiHK´s hemsida senast kl 16:00 dagen före träning. Gäller även medlemmar.
Styrelsen Mihk


TRÄNINGSDAGAR
Onsdagar: Tidigast 18:00

Söndagar: Vi träffas kl. 11:00 för att färdigställa banan, därefter börjar träningen.
Om tävling på lördag körs träning i samband med tävlingsdagen.

Kostnad för träning 2018
Årsavgift:  500 : - (ALLA medlemmar i MiHK betalar in årsavgiften
om man har hund som tränar)
Årsavgiften kan endast lösas av medlem i MiHK.
Icke medlem i MiHK:  50: - hund och tillfälle oavsett ras.
Licens och stödhundar gratis.

För att träna ska träningsavgift vara betald.
Detta görs kontant på banan med jämna pengar. 

Vid licenslopp eller sololicens är det upp till var och en att ordna med domare.
Likadant gäller harförare, ni som ska träna ordnar själva med harförare.
Se lista nedan.

E12. Trial
Ett godkänt trial ska innehålla minst 3 hundar. Hundar som fyllt
sju, eller greyhounds som fyllt sex, kan dock erhålla klass genom
ett sololopp, T1. På samma sätt kan hundar erhålla klass genom
sololopp på distansen stayer, oavsett ålder. Genomförd T1 ska
anmälas till förbundet.

Trail/licensrapport

 

Harförare
Thomas Hermansson    tele: 060-913 15 el 070-588 05 17
Mikael Olsson              tele: 070-643 31 17
Owe Östberg               tele: 070-642 91 21

 

Aktuella A och B domare i klubben
A-Domare (Behörighet att döma tävlingslopp, licenslopp och trial.)
Mikael Olsson  070-643 31 17
Camilla Johansson  070-643 31 17
Marcus Eriksson 070-333 57 70

B-Domare (Behörighet att döma licenslopp och trial.)
Owe Östberg  070-642 91 21
Maria Karlsson  070- 313 10 81
Lena Klöfver   0730-50 08 40
Catrin Sandgren  070-310 13 68