Tävlingsinbjudan 2022

Midlandas tävlingsdagar 2023.
3 juni, 1 juli och 2 september.


Tävlingskalender 2023

Otillåten begränsning av anmälan

 

Campingavgift: 50:- per dygn betalas i depån eller på klubbens bankgiro 311-4865

Ranking för raka lopp (info kopierad från Shcf's tävlingsregler)
(Namngivna/graderade lopp med endast en omgång)
Om man bjudit in till ett lopp för 6 hundar uppifrån så är det de 6 högst rankade hundarna som ska lottas in, oavsett om ägaren i anmälan angivit loppet eller ej. Enda undantaget är om någon Cup eller annan tävling med flera omgångar angivits. Hundägaren kan inte välja att gå utanför ett namngivet lopp om man är bland de 6 högst rankade. I så fall får hunden gå en alternativ distans, om så angivits i anmälan.

F3. Upprättande av rankinglista
För att avgöra vilka hundar som kvalificerar sig till de olika loppen måste en rankinglista upprättas. Senast dagen efter anmälningstidens utgång översänder SHCF en rankinglista till sällskapens tävlingsledare.

Anmälda hundar rankas alltid per anmälningstidens utgång. Rankinglistan ska publiceras på sällskapets hemsida efter klockan 12 på måndagen (eller motsvarande vid
veckodagstävling) utan ifyllda kommentarer.


Minst 4 hundar för namngivet lopp, vid färre anmälda utgår loppet.

Senaste dag för strykning är klockan 12:00 måndag före tävling. 
Avanmälan sker ENDAST per mail till tävlingsledaren: Camilla Johansson 

Depån öppnar ca kl. 12:00 Veterinärbesiktning mellan ca kl. 12:00 - 13.30 Depån stänger 13:00 - första start ca kl. 14.00


Betalning för tävlande hund och träning.
Sker kontant i depån eller via swish till 123 517 84 88.
Tänk på att ALLTID lägga på 2kr när betalning sker via swish. Vi har lagt på 2 kronor på startavg för banken tar ut en avgift på just 2 kr på alla som swishar.


Utbetalning av prispengar

För att underlätta hanteringen av prispengar får tävlande på Midlanda Hundkapp
eventuella prispengar utbetalda på föranmält bankkonto.
Prispengar betalas ut senast 14 dagar efter vinsten.

Detta gäller alla.
Anmäl ditt konto till: Ola Sjödin Wahjström
Ange namn, personnummer, kontonummer och e-post
(om annan än den du mejlar ifrån).

Lottning sker måndag kl. 18:30 före tävlingsdag om inget annat anges på hemsidan
och publiceras under fliken startlistor 

Prispengar baseras på fulla lopp, vid färre antal hundar kan prispengarna reduceras.