Tävlingsinbjudan 2022

Tävlingskalender 2022

SHCF Gemensamma inbjudan augusti-september 2022

Otillåten begränsning av anmälan

Midlandas tävlingsdagar 2022
28/5, 9/7, 6/8 och 17/9.

17-sep             Starttid 14:00
The Ladies inlottning uppifrån för högst klassade G(M) Igår i Antes Minneslopp Startavgift
4000 2000 1000 500 500 500   452:-
T.V.HP HP HP            
                 
Veterinären Hemma inlottning under ovan G(M) Startavgift
Sponsor: Veterinären Hemma Viveca Grimstål 252:-
1000 600 300 3x0          
                 
Roquepine inlottning uppifrån för högst klassade debutanter 2022 G(K) Startavgift
Sponsor Kennel Quliqa     202:-
2000 1500 1000 3x0          
T.HP HP HP            
                 
Greyhound-Data Classifield inlottning uppifrån för högst klassade G(K) Startavgift
1000 600 300 3x0       252:-
                 
Greyhound-Data Testmating Veteran inlottning uppifrån för högst klassade G(K) Startavgift
1000 600 300 3x0       252:-
                 
Delta Tiken högst klassade W(M) Startavgift
2000 1000 500 3x0       352:-
T.HP HP HP            
                 
Diamantjakten Inlottning från högst klass 9 W (K) max 6 lopp
Diamanterna sponsras av Kennel Quliqa
Startavgift
500 400 300 3x0       302:-
Diamant Diamant Diamant 3xHP        
                 
Graderat G.B.S (K) (M) (L) Startavgift
600 300 200 3x0       202:-

 

Campingavgift: 50:- per dygn betalas i depån eller till klubbens kassör Ola Sjödin Wahlström.

Ranking för raka lopp (info kopierad från Shcf's tävlingsregler)
(Namngivna/graderade lopp med endast en omgång)
Om man bjudit in till ett lopp för 6 hundar uppifrån så är det de 6 högst rankade hundarna som ska lottas in, oavsett om ägaren i anmälan angivit loppet eller ej. Enda undantaget är om någon Cup eller annan tävling med flera omgångar angivits. Hundägaren kan inte välja att gå utanför ett namngivet lopp om man är bland de 6 högst rankade. I så fall får hunden gå en alternativ distans, om så angivits i anmälan.

F3. Upprättande av rankinglista
För att avgöra vilka hundar som kvalificerar sig till de olika loppen måste en rankinglista upprättas. Senast dagen efter anmälningstidens utgång översänder SHCF en rankinglista till sällskapens tävlingsledare.

Anmälda hundar rankas alltid per anmälningstidens utgång. Rankinglistan ska publiceras på sällskapets hemsida efter klockan 12 på måndagen (eller motsvarande vid
veckodagstävling) utan ifyllda kommentarer.


Minst 4 hundar för namngivet lopp, vid färre anmälda utgår loppet.

Senaste dag för strykning är klockan 12:00 måndag före tävling. 
Avanmälan sker ENDAST per mail till tävlingsledaren: Camilla Johansson 

Depån öppnar ca kl. 12:00 Veterinärbesiktning mellan ca kl. 12:00 - 13.30 Depån stänger 13:00 - första start ca kl. 14.00


Betalning för tävlande hund och träning.
Sker kontant i depån eller via swish till 123 517 84 88.
Tänk på att ALLTID lägga på 2kr när betalning sker via swish. Vi har lagt på 2 kronor på startavg för banken tar ut en avgift på just 2 kr på alla som swishar.


Utbetalning av prispengar

För att underlätta hanteringen av prispengar får tävlande på Midlanda Hundkapp
eventuella prispengar utbetalda på föranmält bankkonto.
Prispengar betalas ut senast 14 dagar efter vinsten.

Detta gäller alla.
Anmäl ditt konto till: Ola Sjödin Wahjström
Ange namn, personnummer, kontonummer och e-post
(om annan än den du mejlar ifrån).

Lottning sker måndag kl. 18:30 före tävlingsdag om inget annat anges på hemsidan
och publiceras under fliken startlistor 

Prispengar baseras på fulla lopp, vid färre antal hundar kan prispengarna reduceras.