Tävlingsinbjudan 2022

Tävlingskalender 2022

SHCF Gemensamma inbjudan maj juni 2022

Otillåten begränsning av anmälan

Midlandas tävlingsdagar 2022
28/5, 9/7, 6/8 och 17/9.

28-maj                
Delta Sprinten inlottning uppifrån för högst klassade G(K) Startavg/vet
2000 1000 500 3x0       352:-
T.HP HP HP            
MiHK Sprinten Inlottning under ovan G(K) Startavg/vet
1000 600 400 3x0       252:-
Fräcke Fredrik Memorial inlottning uppifrån för högst klassade G(M) Startavg/vet
Spons: Kennel Speedfire's   352:-
2000 1500 1000 3x0          
T.HP HP HP            
MiHK Racet Inlottning under ovan G(M) Startavg/vet
1000 600 400 3x0       252:-
Delta Whippen jämnast möjliga W(M) Startavg/vet
1500 1000 500 3x0       302.-
T.HP HP HP            
MiHK Racet jämnast möjliga W(K) Startavg/vet
1000 600 400 3x0       252:-
Graderat G. W (K) (M) (L)   Startavg/vet
600 300 200 3x0       202:-
Supersprint G. W För Greyhound fyllda 6år Whippet 7 år Startavg/vet
150 100 50 3x0       152:-
09-jul                
Delta Pokalen inlottning uppifrån för högst klassade G(M) Startavgift
2000 1000 500 3x0       352:-
T.HP HP HP            
                 
Delta Tiken inlottning uppifrån för högst klassade Tikar G(M) Startavgift
2000 1000 500 3x0       352:-
T.HP HP HP            
                 
Midlanda Loppet inlottning under ovan G(M) Startavgift
1000 600 400 3x0       252:-
                 
RaketLasses inlottning uppifrån för högst klassade G(K) Startavgift
Spons: RaketLasses 302:-
1800 800 600 3x0        
                 
Midlanda Sprinten inlottning under ovan G(K) Startavgift
700 400 300 3x0       202:-
                 
Midlanda Veteran inlottning uppifrån för högst klassade G (K) Startavgift
1000 600 400 3x0       252:-
                 
Delta Tiken jämnast möjliga W(M) Startavgift
2000 1000 500 3x0       352:-
T.HP HP HP            
                 
Diamantjakten Inlottning från högst klass 9 W (K)  Startavg/vet
500 400 300 3x0       302:-
Diamant Diamant Diamant 3xHP          
                 
Graderat G. (K) (M) (L) Startavgift
600 300 200 3x0       202:-
                 
Supersprint G. W För hundar fyllda 6år Whippet 7 år
Startavgift
150 100 50         152:-

 

Campingavgift: 50:- per dygn betalas i depån eller till klubbens kassör Ola Sjödin Wahlström.

Ranking för raka lopp (info kopierad från Shcf's tävlingsregler)
(Namngivna/graderade lopp med endast en omgång)
Om man bjudit in till ett lopp för 6 hundar uppifrån så är det de 6 högst rankade hundarna som ska lottas in, oavsett om ägaren i anmälan angivit loppet eller ej. Enda undantaget är om någon Cup eller annan tävling med flera omgångar angivits. Hundägaren kan inte välja att gå utanför ett namngivet lopp om man är bland de 6 högst rankade. I så fall får hunden gå en alternativ distans, om så angivits i anmälan.

F3. Upprättande av rankinglista
För att avgöra vilka hundar som kvalificerar sig till de olika loppen måste en rankinglista upprättas. Senast dagen efter anmälningstidens utgång översänder SHCF en rankinglista till sällskapens tävlingsledare.

Anmälda hundar rankas alltid per anmälningstidens utgång. Rankinglistan ska publiceras på sällskapets hemsida efter klockan 12 på måndagen (eller motsvarande vid
veckodagstävling) utan ifyllda kommentarer.


Minst 4 hundar för namngivet lopp, vid färre anmälda utgår loppet.

Senaste dag för strykning är klockan 12:00 måndag före tävling. 
Avanmälan sker ENDAST per mail till tävlingsledaren: Camilla Johansson 

Depån öppnar ca kl. 12:00 Veterinärbesiktning mellan ca kl. 12:00 - 13.30 Depån stänger 13:00 - första start ca kl. 14.00


Betalning för tävlande hund och träning.
Sker kontant i depån eller via swish till 123 517 84 88.
Tänk på att ALLTID lägga på 2kr när betalning sker via swish. Vi har lagt på 2 kronor på startavg för banken tar ut en avgift på just 2 kr på alla som swishar.


Utbetalning av prispengar

För att underlätta hanteringen av prispengar får tävlande på Midlanda Hundkapp
eventuella prispengar utbetalda på föranmält bankkonto.
Prispengar betalas ut senast 14 dagar efter vinsten.

Detta gäller alla.
Anmäl ditt konto till: Ola Sjödin Wahjström
Ange namn, personnummer, kontonummer och e-post
(om annan än den du mejlar ifrån).

Lottning sker måndag kl. 18:30 före tävlingsdag om inget annat anges på hemsidan
och publiceras under fliken startlistor 

Prispengar baseras på fulla lopp, vid färre antal hundar kan prispengarna reduceras.