Tävlingsinformation
Tyvärr har vi blivit uppsagda från området från den 31/12 2023 och kommer ej att bedriva någon verksamhet på banan.

Tävlingsanmälan till Mihks tävlingar görs via SHCF's hemsida.
Anmälningstiden går ut söndag kl 20.00 1 vecka före tävlingstillfället om
inget annat anges i inbjudan eller på MiHks hemsida. 
Senaste dag för strykning är klockan 12.00 på måndag före tävling.
Avanmälan sker till tävlingsledaren: 

Lottning sker på tisdagar kl 18:00

 

Ranking för raka lopp (info kopierad från Shcf's tävlingsregler)
(Namngivna/graderade lopp med endast en omgång)
Om man bjudit in till ett lopp för 6 hundar uppifrån så är det de 6 högst rankade hundarna som ska lottas in, oavsett om ägaren i anmälan angivit loppet eller ej. Enda undantaget är om någon Cup eller annan tävling med flera omgångar angivits. Hundägaren kan inte välja att gå utanför ett namngivet lopp om man är bland de 6 högst rankade. I så fall får hunden gå en alternativ distans, om så angivits i anmälan.

F3. Upprättande av rankinglista
För att avgöra vilka hundar som kvalificerar sig till de olika loppen måste en rankinglista upprättas. Senast dagen efter anmälningstidens utgång översänder SHCF en rankinglista
till sällskapens tävlingsledare.

Anmälda hundar rankas alltid per anmälningstidens utgång. Rankinglistan ska publiceras på sällskapets hemsida efter klockan 12 på måndagen (eller motsvarande vid
veckodagstävling) utan ifyllda kommentarer.


Minst 4 hundar för namngivet lopp, vid färre anmälda utgår loppet.

 

Depån öppnar ca kl. 12:00 Veterinärbesiktning mellan ca kl. 12:00 - 13.30
Depån stänger 13:00 - första start ca kl. 14.00

Betalning för tävlande hund och träning.
Sker kontant i depån eller via swish till 123 517 84 88. Betalar ni med swish, kom ihåg att ange vad betalningen gäller.

Lottning tisdag kl 18:00 hos tävlingsledaren och publiceras under fliken startlistor
om inget annat anges på hemsidan.

Utbetalning av prispengar

För att underlätta hanteringen av prispengar får tävlande på Midlanda Hundkapp eventuella prispengar utbetalda på föranmält bankkonto. Prispengar betalas ut senast 14 dagar efter vinsten.

Detta gäller alla. Anmäl ditt konto till: Ola Sjödin Wahlström. Ange namn, personnummer, kontonummer och e-post (om annan än den du mejlar ifrån).

 

Aktuella tidsintervaller, gäller på normalbana

SHCF Regelverk 2021-2025

Regelverk bilaga 2021-2025

Skaderapport

Godkända Munkorgar
Från och med tävlingssäsongen 2015 kommer det att finnas endast tre typer av munkorgar som är godkända vid tävling. Engelsk tråd munkorg samt Australiensk tråd och nylon munkorg. BildAktuella A och B domare i klubben
A-Domare (Behörighet att döma tävlingslopp, licenslopp och trial.)
Owe Östberg 070-62 91 21

 

B-Domare (Behörighet att döma licenslopp och trial.)
Maria Karlsson  070-313 10 81
Lena Klöfver   073-050 08 40
Catrin Sandgren  070-310 13 68 

Resterande A och B domare hittar ni HÄR