Rankinglista   

                                     

F3. Upprättande av rankinglista

Anmälda hundar rankas alltid per anmälningstidens utgång.
Rankinglistan ska publiceras på sällskapets hemsida efter klockan 12 på måndagen.
(eller motsvarande vid veckodagstävling) utan ifyllda kommentarer.