Styrelsen 2023

  Ordförande: Marcus Eriksson  
 
Vice ordförandeLena Klöfver
   

Sekreterare: Maria Karlsson

 

Ledamot: Catarina Södergren

 

 
Ledamot: Catrin Sandgren

 

       

Suppleant: Angela Yngvesson

 

 

Suppleant: Therese Nordlöf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kassör: 
Ola Sjödin Wahlström
Tävlingsledare
: Catarina Södersten    
  
Utbildningsansvarig: Lena Klöfver Tele:060/614098 Mobil: 0730/500840
Registratorer:  Catrin Sandgren Tele: 070-310 13 68 , Camilla Johansson  Tele: 070-565 20 66
Revisorer: Katarina Klöfver Majvor Liljenström
Revisor suppleant: Owe Östberg Stefan Östberg

Valberedningen: Lena Klöfver, Catrin Sandgren
Sponsoransvarig: Lena Klöfver Tele:060/614098 Mobil: 073-0500840
Webbansvaig: Maria Karlsson