Styrelsen 2022

 

Ordförande: Mikael Olsson   
 

Vice ordförandeLena Klöfver
   

Sekreterare: Maria Karlsson

 


Ledamot:
Anneli Thunberg

 

 


Ledamot:
Catrin Sandgren

 

           Suppleant:
Catarina Södersten

 

   


Suppleant:
Tomas Hermansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kassör: 
Ola Sjödin Wahlström
Tävlingsledare
: Camilla Johansson Tele: 070-565 20 66   
  
Utbildningsansvarig: Lena Klöfver Tele:060/614098 Mobil: 0730/500840
Registratorer:  Catrin Sandgren Tele: 070-310 13 68 , Camilla Johansson  Tele: 070-565 20 66
Revisorer: Katarina Klöfver Majvor Liljenström
Revisor suppleant: Owe Östberg Stefan Östberg

Valberedningen: Lena Klöfver Sofia Lundberg Catrin Sandgren
Sponsoransvarig: Lena Klöfver Tele:060/614098 Mobil: 073-0500840
Webbansvaig: Maria Karlsson