Styrelsen 2024

  
OrdförandeLena Klöfver
   

Sekreterare: Maria Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör: Ola Sjödin Wahlström

Tävlingsledare:      
Utbildningsansvarig: Lena Klöfver  Mobil: 0730/500840
Registratorer:  Catrin Sandgren Mobil: 070-310 13 68 
Revisorer: Katarina Klöfver Majvor Liljenström
Revisor suppleant: Owe Östberg, Stefan Östberg

Sponsoransvarig: Lena Klöfver Mobil: 073-0500840
Webbansvaig: Maria Karlsson