Styrelsen 2019
  Ordförande: Mikael Olsson   
  Vice ordförandeLena Klöfver
 


Kassör:
Marcus Larsson

 

   

Sekreterare: Catarina Södersten

   


Ledamot:
Maria Karlsson

 

 

Suppleant: Catrin Sandgren

                     Suppleant:
Marcus Eriksson

 


TävlingsledareMaria Karlsson Tele: 070 - 313 10 81   
Utbildningsansvarig: Lena Klöfver Tele:060/614098 Mobil: 0730/500840
Registratorer:  Catrin Sandgren Tele: 070-310 13 68 , Camilla Johansson  Tele: 070-565 20 66
Revisorer: Katarina Klöfver Majvor Liljenström
Revisor suppleant: Owe Östberg Stefan Östberg

Valberedningen: Lena Klöfver Sofia Lundberg Catrin Sandgren
Sponsoransvarig: Lena Klöfver Tele:060/614098 Mobil: 0730/500840
Webbansvaig: Maria Karlsson