Styrelsen 2020

  Ordförande: Mikael Olsson   
  Vice ordförandeLena Klöfver
 


Sekreterare:
Catarina Södersten

 

   


Ledamot:
Maria Karlsson

 

 

Ledamot: Marcus Eriksson

 

Kassör/suppleant: Marcus Larsson

                     Suppleant:
Catrin Sandgren

 


TävlingsledareMaria Karlsson Tele: 070 - 313 10 81   
Utbildningsansvarig: Lena Klöfver Tele:060/614098 Mobil: 0730/500840
Registratorer:  Catrin Sandgren Tele: 070-310 13 68 , Camilla Johansson  Tele: 070-565 20 66
Revisorer: Katarina Klöfver Majvor Liljenström
Revisor suppleant: Owe Östberg Stefan Östberg

Valberedningen: Lena Klöfver Sofia Lundberg Catrin Sandgren
Sponsoransvarig: Lena Klöfver Tele:060/614098 Mobil: 0730/500840
Webbansvaig: Maria Karlsson