Annonser
Nu fnns möjligheter att annonsera om exempel planerade parningar och försäljning av valpar här på Mihks sida.
Annonspris för Medlemmar: 0:-.
För icke Medlemmar: 100:-/mån/annons.
Kontakta:Maria Karlsson  Bankgiro: 311-4865