Medlemsmatrikel för 2020

H= Fullt betalande medlem. F= Familjemedlem. S= Stödmedlem. U= Ungdom. * = Erlagd träningsavgift (årsavgift)
Matrikeln fylls på allt eftersom jag får meddelande om inbetalningar// Maria
Arnmark Robin  (F) Kubbe 218 895 93 Bredbyn    
Bolden Monica  (H) Näset 598 C 861 95 Söråker    
Eriksson Marcus  (H) Kastsjöstrand 3B LGH 1001 804 23 Gävle   070-333 57 70
Eriksson Mikaela * (H)        
Eveborn Patrik  (S) Gamla vägen 87 862 32 Kvissleby    
Flink Yvonne   * (H)
Gällsta 365 829 62 Gnarp    073-980 46 23
Hermansson Tomas (F) Gåltjärn 214 855 92 Kovland   070-588 05 17
Johansson Camilla * (H) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda   070-565 20 66 
Karlsson Maria * (H) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda   070-313 10 81
Klöfver Lena  * (H) Nackstavägen 30b 853 52 Sundsvall 060-61 40 98 073-050 08 40
Larsson Marcus * (H) Kålrotsgatan 5C 861 39 Bergeforsen   070-366 50 91
Lindberg Bert-Olof  (S) Rörvägen 20 861 33 Timrå   070-341 85 16
Lundberg Sofia * (H)
Gåltjärn  214 855 92  Kovland   070-536 61 33 
Olsson Mikael  (F) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda    070-643 31 17 
Sandgren Catrin * (H)
Solvik 218 865 92 Alnö   070- 310 13 68
Sjödin Gun (S)        
Söderholm Eva (S)        
Söndersten Catarina  * (H) Kubbe 218 895 93 Bredbyn    
Östberg Owe  (F) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda   070-642 91 21