Medlemsmatrikel för 2021

H= Fullt betalande medlem. F= Familjemedlem. S= Stödmedlem. U= Ungdom. * = Erlagd träningsavgift (årsavgift)
Matrikeln fylls på allt eftersom jag får meddelande om inbetalningar// Maria
Arnmark Robin  (F) Kubbe 218 895 93 Bredbyn    
Artemjeva Natalja  (F)
Mjällom 131
870 33 Docksta    
Eriksson Marcus   (H) Kastsjöstrand 3B LGH 1001 804 23 Gävle   070-333 57 70
Eriksson Mikaela (H)        
Flink Yvonne   (H)
Gällsta 365 829 62 Gnarp    073-980 46 23
Hermansson Tomas (F) Gåltjärn 214 855 92 Kovland   070-588 05 17
Johansson Camilla (H) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda   070-565 20 66 
Karlsson Maria  (H) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda   070-313 10 81
Klöfver Lena  *(H) Nackstavägen 30b 853 52 Sundsvall 060-61 40 98 073-050 08 40
Lundberg Sofia *(H)
Gåltjärn  214 855 92  Kovland   070-536 61 33 
Olsson Mikael  (F) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda    070-643 31 17 
Olsson Tomas  (H) Mjällom 131 870 33 Docksta    073-687 34 42
Sandgren Catrin *(H) Solvik 218 865 92 Alnö   070- 310 13 68
Södersten Catarina  (H) Kubbe 218 895 93 Bredbyn    
Thunberg Anneli  (H) Icktjärnsvägen 210 872 92 Kramfors    076-805 15 93 
Östberg Owe  (F) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda   070-642 91 21