Medlemsmatrikel för 2022

H= Fullt betalande medlem. F= Familjemedlem. S= Stödmedlem. U= Ungdom. HM=Hedersmedlem
* = Erlagd träningsavgift (årsavgift)
Matrikeln fylls på allt eftersom jag får meddelande om inbetalningar// Maria
Arnmark Robin  (F) Kubbe 218 895 93 Bredbyn  
Artemjeva Natalja  (F) Mjällom 131 870 33 Docksta  
Eriksson Marcus  (H) Kastsjöstrand 3B LGH 1001 804 23 Gävle 070-333 57 70
Eriksson Mikaela (H)      
Flink Yvonne  * (H) Gällsta 365 829 62 Gnarp  073-980 46 23
Hermansson Tomas (F) Gåltjärn 214 855 92 Kovland 070-588 05 17
Johansson Camilla *(H) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda 070-565 20 66 
Karlsson Maria * (H) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda 070-313 10 81
Karlström Beatrice (H)      
Klöfver Lena  *(H) Nackstavägen 30b 853 52 Sundsvall 073-050 08 40
Lindberg Bert-Olof (HM)     070-341 85 16 
Lundberg Sofia *(H) Gåltjärn  214 855 92  Kovland 070-536 61 33 
Lundstedt Malin * (H)      
Nordlöf Therese  (H)      
Olsson Mikael  (F) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda  070-643 31 17 

Olsson Tomas  (H)

Mjällom 131 870 33 Docksta  073-687 34 42
Sandgren Catrin *(H) Solvik 218 865 92 Alnö 070- 310 13 68
Sjödin Gun (S)      
Södersten Catarina *(H) Kubbe 218 895 93 Bredbyn  
Thunberg Anneli  *(H) Icktjärnsvägen 210 872 92 Kramfors  076-805 15 93 
Westholm Eva  (H)      
Östberg Owe  (F) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda 070-642 91 21