Medlemsmatrikel för 2024

H= Fullt betalande medlem. F= Familjemedlem. S= Support. U= Ungdom. HM=Hedersmedlem
* = Erlagd träningsavgift (årsavgift) 
Matrikeln fylls på allt eftersom jag får meddelande om inbetalningar// Maria
Arnmark Robin  (F) Kubbe 118 895 93 Bredbyn  
Björkman Lena  (H) Postvägen 51  82776 Ramsjö 073-564 42 80 
Eriksson Marcus  (H) Kastsjöstrand 3B LGH 1001  804 23 Gävle  070-333 57 70 
Eriksson Mikaela  (H)  Nygårdsvägen 16 LGH 1203  804 29 Gävle   
Entin Paulina   (H) Myre 170 893 96 Örnsköldsvik 076-107 19 64
Johansson Camilla (H) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda  070-565 20 66 
Karlsson Maria  (H) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda 070-313 10 81
Klöfver Lena  (H) Nackstavägen 30B 853 52 Sundsvall 073-050 08 40
Lindberg Bert-Olof  (HM)     070-341 85 16
Lundberg Sofia * (H) Gåltjärn  214 855 92 Kovland 070-536 61 33  
Lundstedt Malin   (H)      
Nordlöf Therese  (H)      
Olsson Emelie (U) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda  
Salin Joakim  (F)     070-136 27 19
Sandgren Catrin *  (H) Solvik 218 865 92 Alnö 070-310 13 68
Södersten Catarina  (H) Kubbe 118 895 93 Bredbyn