Medlemsmatrikel för 2021

H= Fullt betalande medlem. F= Familjemedlem. S= Stödmedlem. U= Ungdom. * = Erlagd träningsavgift (årsavgift)
Matrikeln fylls på allt eftersom jag får meddelande om inbetalningar// Maria
Arnmark Robin  (F) Kubbe 218 895 93 Bredbyn  
Artemjeva Natalja  (F)
Mjällom 131
870 33 Docksta  
Eriksson Marcus  * (H) Kastsjöstrand 3B LGH 1001 804 23 Gävle 070-333 57 70
Eriksson Mikaela (H)      
Eveborn  Patrik (S) Gamla vägen 87  862 32 Kvissleby 55555
Flink Yvonne  * (H)
Gällsta 365 829 62 Gnarp  073-980 46 23
Hermansson Tomas (F) Gåltjärn 214 855 92 Kovland 070-588 05 17
Johansson Camilla *(H) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda 070-565 20 66 
Karlsson Maria * (H) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda 070-313 10 81
Klöfver Lena  *(H) Nackstavägen 30b 853 52 Sundsvall 073-050 08 40
Lundberg Sofia *(H)
Gåltjärn  214 855 92  Kovland 070-536 61 33 
Olsson Mikael  (F) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda  070-643 31 17 
Olsson Tomas * (H) Mjällom 131 870 33 Docksta  073-687 34 42
Rydahl Emma  (H)      
Sandgren Catrin *(H) Solvik 218 865 92 Alnö 070- 310 13 68
Sjödin Gun (S)      
Södersten Catarina *(H) Kubbe 218 895 93 Bredbyn  
Thunberg Anneli * (H) Icktjärnsvägen 210 872 92 Kramfors  076-805 15 93 
Winston Erlandsson Iza (H)      
Östberg Owe  (S) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda 070-642 91 21