Medlemsmatrikel för 2023

H= Fullt betalande medlem. F= Familjemedlem. S= Support. U= Ungdom. HM=Hedersmedlem
* = Erlagd träningsavgift (årsavgift) 
Matrikeln fylls på allt eftersom jag får meddelande om inbetalningar// Maria
Björkman Lena  (H)      
Eriksson Marcus  (H) Kastsjöstrand 3B LGH 1001  804 23 Gävle  070-333 57 70 
Johansson Camilla (H) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda  070-565 20 66 
Karlsson Maria  (H) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda 070-313 10 81
Klöfver Lena  (H) Nackstavägen 30B 853 52 Sundsvall 073-050 08 40
Lindberg Bert-Olof  (HM)     070-341 85 16
Nordlöf Therese  (H)      
Norrby Billman Ronja  (H) Granvägen 9 912 32 Vilhelmina  
Olsson Emelie (U) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda  
Sandgren Catrin *  (H) Solvik 218 865 92 Alnö 070-310 13 68
Yngvesson Angela (H) Buska 97 77498 Horndal 073-513 16 67
Östberg Owe  (S) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda 070-642 91 21