Medlemsmatrikel för 2018

H= Fullt betalande medlem. F= Familjemedlem. S= Stödmedlem. U= Ungdom. * = Erlagd träningsavgift (årsavgift)
Matrikeln fylls på allt eftersom jag får meddelande om inbetalningar// Maria
Arnmark Robin  (F) Kubbe 218 895 93 Bredbyn    
Ek Lo * (H)        
Eriksson Marcus  (H) Lummerbacksvägen 20  813 95 Torsåker    070-333 57 70
Eveborn Patrik * (H) Gamla Vägen 87 862 32 Kvissleby    072-724 71 09
Eveborn Beata (U)        
Flink Yvonne * (H) Gällsta 365 820 77 Gnarp  0652-240 09  073-980 46 23
Hansen Anders (F)        
Hermansson Tomas  (F) Gåltjärn 214 855 92 Kovland   070-588 05 17
Johansson Camilla * (H) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda   070-565 20 66 
Jäärf Joakim  (F) Gällsta 365  820 77 Gnarp  0652-240 09  076-271 80 05
Karlsson Maria * (H) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda   070-313 10 81
Klöfver Lena  (H) Nackstavägen 30b 853 52 Sundsvall 060-61 40 98 073-050 08 40
Larsson Jonathan (S)        
Larsson Marcus * (H) Kålrotsgatan 5C 861 39 Bergeforsen   070-366 50 91
Lindberg Bert-Olof  (S) Rörvägen 20 861 33 Timrå   070-341 85 16
Lundberg Sofia  *(H) Gåltjärn  214 855 92  Kovland   070-536 61 33 
Norgren Per   * (S) Kinsta 29 826 92 Söderala   076-834 74 83
Olsson Mikael  (F) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda    070-643 31 17 
Rosberg Jeanette (H) Ängahusvägen 136b 261 76 Asmundtorp    073-714 71 16
Sandgren Catrin * (H) Solvik 218 865 92 Alnö   070- 310 13 68
Sjödin Gun  (S) Birka Strand 8 836 95 Ås   070-346 23 50
Söndersten Catarina * (H) Kubbe 218 895 93 Bredbyn    
Östberg Owe  (F) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda   070-642 91 21