Medlemsmatrikel för 2020

H= Fullt betalande medlem. F= Familjemedlem. S= Stödmedlem. U= Ungdom. * = Erlagd träningsavgift (årsavgift)
Matrikeln fylls på allt eftersom jag får meddelande om inbetalningar// Maria
Arnmark Robin  (F) Kubbe 218 895 93 Bredbyn    
Bolden Monica  (F) Näset 598 C 861 95 Söråker    
Eriksson Marcus  (H) Lummerbacksvägen 20  813 95 Torsåker    070-333 57 70
Eriksson Mikaela  (H)        
Flink Yvonne    (H)
Gällsta 365 829 62 Gnarp    073-980 46 23
Fogelström Tommy (S)        
Fogelström Elisabeth (S)        
Hansen Anders (F)        
Hermansson Tomas (F) Gåltjärn 214 855 92 Kovland   070-588 05 17
Johansson Camilla * (H) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda   070-565 20 66 
Karlsson Maria * (H) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda   070-313 10 81
Klöfver Lena  * (H) Nackstavägen 30b 853 52 Sundsvall 060-61 40 98 073-050 08 40
Larsson Marcus * (H) Kålrotsgatan 5C 861 39 Bergeforsen   070-366 50 91
Lindberg Bert-Olof  (S) Rörvägen 20 861 33 Timrå   070-341 85 16
Lindberg Pierre  (H) Stockgränd 1 856 34 Sundsvall   076-100 09 56
Lundberg Sofia * (H)
Gåltjärn  214 855 92  Kovland   070-536 61 33 
Olsson Mikael  (F) Hamrebodarna 116 862 94 Njurunda    070-643 31 17 
Rosberg Jeanette (H) Ängahusvägen 136b 261 76 Asmundtorp    073-714 71 16
Sandgren Catrin *  (H)
Solvik 218 865 92 Alnö   070- 310 13 68
Sjödin Gun  (S) Birka Strand 8 836 95 Ås   070-346 23 50
Sjödin Ola (H) Batterigränd 19  831 38 Östersund   076-112 59 60 
Söndersten Catarina  * (H) Kubbe 218 895 93 Bredbyn    
Thunberg Anneli  * (S)  Icktjärnsvägen 210 872 92 Kramfors   076-805 15 93 
Östberg Owe  (F) Armsjövägen 21 862 95 Njurunda   070-642 91 21