Påminnelse.
Det börjar bli dags att betala in träningsavgiften för 2021.

Kostnad för träning.

Årsavgift:  500 : - (ALLA medlemmar i MiHK som har hund som tränar betalar in årsavgiften. 
Kom ihåg avgiften SKA vara klubben tillhanda innan träningssäsongens början. 
Årsavgiften kan endast lösas av fullt betalande medlem i MiHK.

 

VI FÖLJER FMH REKOMMENDATIONER. Så vid minsta symtom, STANNA HEMMA.

ALL träning skall föranmälas via MiHK´s hemsida senast kl 16:00 dagen före träning.
Det är bara hundar som är anmälda via hemsidan som sätts upp på träningslistan och får träna,
om inte ägaren redan har hund/ar anmälda.
Detta pga av rådande restruktioner.

Träningen är endast öppen för klubbens medlemmar tillsvidare.