MiHK'S TRÄNINGSANMÄLAN 

 Trail/licensrapport

 

Om ni anmäler till träning. Kolla att det finns harförare för aktuell träningsdag.

ALLA hundar fyllda 12 månader är välkomna att träna efter den fasta maskinen.
All träning skall föranmälas via MiHK´s hemsida senast kl 16:00 dagen före träning därefter
stängs sidan. Träningsavgiften skall vara betald innan träningens början. Betalningen sker kontant på banan.

 

Glöm ej att ange datum, hundens rätta namnej smeknamn, då det är viktigt för dom som ska skicka in
trail/licensrapporter att det står rätt namn på träningslistan.
Ägare, klubb och distans ex. 488m 283m kurva raka.

Vid trail eller licens/sololopp ange idnummer och boxval. 
Ni får själv sätta ihop licens-, trial- och heatlopp och kolla med domare.

 

Kostnad för träning
Årsavgift:  500 : - (  (ALLA medlemmar i MiHK betalar in årsavgiften om man har hund som tränar)
Icke medlem i MiHK:  50: - hund och tillfälle oavsett ras.
Licens och stödhundar gratis.

 

Exempel på hur det kan se ut.
Datum: ska vara den aktuella träningsdagen, ex 6/5
Hundnamn: Spring Fort
Distans: 488m
Ägare: Sven Svensson
Klubb: MiHK

Antal inlägg: 0

Ditt namn:

Din e-postadress:

Din hemsida:

Ditt meddelande: